Chế tạo thiết bị bắt sóng wifi cho những nơi sóng yếu

Đây là các vùng có wifi mạnh trên thế giới

Các vùng có độ phủ wifi mạnh trên thế giới

Còn phía dưới là các dụng cụ cần thiết để làm 1 “cột” bắt wifi

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Ra siêu thị hay chợ mua 1 cái vợt hoành thánh

Ra chợ mua 1 cái vợt hoành thánh

Bước 2:

Canh vị trí của USB sao cho đầu nhân sóng ở vị trí như trong hình

Canh vị trí đặt bộ thu wifi

Bước 3:

Boc giấy bạc phía sau vợt. Đưa ra ánh mặt trời và xem chỗ nào ánh mặt trời tập trung nhiều nhất thì chỗ đó khả thi. Đầu nhận sóng của USB sẽ được đặt song song với điểm này

Tìm nơi tập trung ánh sáng mặt trời

Bước 4:

Bắt đầu tiến hành làm

Các dụng cụ cần chuẩn bị

Bước 5:

Xài thử

Thử nghiệm sau khi hoàn tất

Nó có thể bắt được Wifi rất xa (nếu vị trí có wifi càng xa thì vợt phải có bán kính rộng hơn)

Có thể bắt được sóng xa đến 10km

(1 ví dụ: khoảng cách ở đây là 10Km)

Một số mẫu tham khảo:

Một số mẫu hoàn thiện để tham khảoGSM Vietnam (Theo Instructable)

Bắt sóng wifi cho những nơi sóng yếu
Cách xài wifi chùa ở những nơi sóng wifi yếu
Đây là các vùng có wifi mạnh trên thế giới

Còn phía dưới là các dụng cụ cần thiết để làm 1 “cột” bắt wifi

Các bước thực hiện:
Bước 1:
Ra siêu thị hay chợ mua 1 cái vợt hoành thánh

Bước 2:
Canh vị trí của USB sao cho đầu nhân sóng ở vị trí như trong hình

Bước 3:
Boc giấy bạc phía sau vợt. Đưa ra ánh mặt trời và xem chỗ nào ánh mặt trời tập trung nhiều nhất thì chỗ đó khả thi. Đầu nhận sóng của USB sẽ được đặt song song với điểm này

Bước 4:
Bắt đầu tiến hành làm

Bước 5:
Xài thử

Nó có thể bắt được Wifi rất xa (nếu vị trí có wifi càng xa thì vợt phải có bán kính rộng hơn)

(1 ví dụ: khoảng cách ở đây là 10Km)

Một số mẫu tham khảo: