/Cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu

Cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu

Hướng dẫn

Sử dụng phím tắt

Bấm tổ hợp phím ALT + F2, sau đó gõ thư mục cần truy cập trên Windows bắt đầu bằngsmb://. Nếu bạn muốn truy cập thư mục music trên máy Windows có tên (domain) làplayground thì bạn cần gõ smb://playground/music.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 1

Nhập mật khẩu và bấm Connect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 2

Cửa số Nautilus sẽ xuất hiện và hiển thị nội dung thư mục được chia sẻ của Windows.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 3

Từ menu GNOME

Mở menu GNOME và chọn Connect to Server…

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 1

Chọn kiểu server là Windows share và bấm Connect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 2

Nhập các thông số cần thiết như tên thư mục, tên đăng nhập, tên máy (domain) và bấmConnect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 3

Theo vnhow.vn

Xem thêm  Cách làm máy bơm nước mini